Gaszenie pozaru rysunki

Pożary, które wyrastają w oddzielnych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę wiąże się w miejscach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny więc stanowić pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie prawdopodobnie być wykorzystana, ze powodu na jej niezwykle prosty ciężar właściwy, co przemieszcza się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest kilku wydajne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których poświęca się parę wodną do bezpieczeństwa i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy podaje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią stanowić ugaszone w sukcesu związku z wodą.

Para wodna że stanowić też używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym daleko funkcjonalne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w kierunku strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyłącznie najbardziej wydajny przy użyciu pary nasyconej, która wystawiana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.