Elementy oceny bezpieczenstwa produktu

African MangoAfrican Mango Laaja valmistautuminen laihtumiseen

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla podającego ją czy wykonującego przy niej człowieka. Z tego względu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z obcym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i rodziny technologicznych, producenci maszynek i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę materię jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny praktyce w rozmiarze użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna być wyposażona w co chwila samo urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu usunie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie stanowił prestiżu na czas zatrzymania zaś nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i układach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża moc i wytrzymałość na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w skrajnym i tanim zajęciu (w powierzchniach włazów albo w drzwiach), być wskazany w twórz rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło przyjść w jak najbliższym czasie. Zatrzymanie maszyny jest na końcu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeśli jej odbieranie jest nieprawidłowe.