INFORMACJE O FIRMIE OFERTA NASZEJ FIRMY PAKOWANIE INFORMACJE KONTAKTOWE

Zarząd firmy AD REM Sp. z o.o.:
Andrzej Kamiński - Prezes Zarządu

Kapitał zakładowy:
100 000,00 zł

AD REM Sp. z o.o.
ul. Ks. A. Syczewskiego 8 lok. 315
15-139 Białystok
tel/fax. 85/ 675 10 92
tel. kom. +48 604 45 98 92
www.ak-adrem.pl
e-mail: biuro@ak-adrem.pl
     akaminski@ak-adrem.pl

NIP: 9661699970
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku nr KRS 0000178557

Kalafonia